Privacyverklaring

Deze privacyverklaring maakt deel uit van en dekt de website van nachtegaal.nl.

De Nachtegaal respecteert de privacy van alle gebruikers van de website www.nachtegaal.nl en zorgt dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Indien u niet instemt met het privacy beleid, dient u onze website niet te gebruiken.

Welke gegevens worden verwerkt?
De gegevens die door De Nachtegaal worden verwerkt zijn in te delen in twee categorieën:

1. Persoonsgegevens
Die u zelf invult op het boekingsformulier van een booking-site, zoals uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en uw e-mailadres. Wanneer u via onze website een reservering wilt maken, vragen wij u om een aantal persoonlijke gegevens. Wij gebruiken deze informatie voor het verwerken en maken van uw reservering en om u de status van uw boeking via e-mail mede te delen.

Wij sturen u alleen een e-mail in de volgende gevallen±
Ter bevestiging van uw boeking / wijziging of annulering: Nadat u een reservering heeft gemaakt ontvangt u een bevestiging E-mail met alle informatie over uw reservering. Ook als u uw reservering wilt wijzigen of annuleren ontvangt u hiervan een bevestiging E-mail.

Om u op de hoogte te stellen van speciale events (oa Pasen, Kerst) aanbiedingen als u heeft aangegeven die te willen ontvangen. U kunt echter te allen tijde aangeven deze nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen door een e-mail te sturen naar info@nachtegaal.nl of door gebruik te maken van de link die in iedere nieuwsbrief staat vermeld.

Het mogelijk nazenden van achtergebleven persoonlijke spullen.

Indien u geen gebruik heeft gemaakt van uw reservering en niet van tevoren een bericht heeft gestuurd dat u geen gebruik maakt van de reservering (no-show).

Doel van het verwerken van persoonsgegevens
Het doel van het verwerken van de gegevens is het verwerken en afhandelen van uw boeking en het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Als u een verblijf via de website boekt, worden uw verblijfsgegevens alleen gebruikt om uw reservering zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen en om een beeld te krijgen van uw wensen. Deze gegevens helpen ons om onze website beter te laten aansluiten bij de wensen van de gebruikers van de website. Persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Uw boeking wordt via een beveiligde server bij ons gemaakt. Daarbij gebruiken we een veilige technologie, die al uw persoonlijke details en creditcarddetails codeert. Op deze manier kunnen uw gegevens niet worden onderschept of worden gebruikt voor andere doeleinden dan uw boeking. U kunt zien of uw browser een beveiligde verbinding tot stand heeft gebracht aan het icoontje (doorgaans een gesloten hangslot) onderaan het scherm van de browser. Bovendien begint de URL boven in de adresregel met https:// in plaats van http://.

Bescherming van uw persoonsgegevens
De Nachtegaal neemt haar verantwoordelijkheid aangaande de privacy van uw persoonsgegevens serieus. De Nachtegaal zal de juiste technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. De Nachtegaal stelt uw persoonlijke gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve bij:

Bij een mogelijke overboeking:
Aan het hotel waar u gaat verblijven. Wij verstrekken informatie over via nachtegaal.nl gemaakte boeking(en) aan het hotel waar een boeking voor gemaakt wordt. Als nachtegaal.nl hier wettelijk toe verplicht wordt. Hoewel nachtegaal.nl alles in het werk stelt om de privacy van de gebruikers van haar website te waarborgen, kan nachtegaal.nl van rechtswege worden verzocht om informatie te verschaffen die u verstrekt heeft om een hotelkamer te boeken.

nachtegaal.nl kan uw persoonsgegevens bekend maken als wij daar op grond van een wettelijke verplichting toe kunnen worden gedwongen, of als wij te goeder trouw menen dat zo’n handelwijze noodzakelijk is om:
a)    mee te werken aan een juridische procedure die tegen De Nachtegaal wordt aangespannen.
b)    de rechten of het eigendom van De Nachtegaal, de website of de gebruikers ervan te beschermen en te verdedigen
c)    op te treden in noodsituaties om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van De Nachtegaal, de website of de gemeenschap te beschermen.

De Nachtegaal behoudt zich het recht voor om gevolg te geven aan wettelijke uitvoeringsmaatregelen en voorschriften ten aanzien van uw gebruik van deze website of aan De Nachtegaal verstrekte of door haar verzamelde informatie betreffende uw gebruik van deze website.

 

2. Traffic gegevens
Zoals bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en er mogelijk in de toekomst naar uw ‘surfgedrag’ op de website van De Nachtegaal gekeken.

Trafficgegevens kunnen worden verkregen door:

Cookies (momenteel niet door nachtegaal.nl gebruikt)
De Nachtegaal kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan onze server u herkennen wanneer u de website van De Nachtegaal bezoekt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website van De Nachtegaal bezoeken.
De Nachtegaal is niet aansprakelijk voor foutieve boekingen die gemaakt zijn als gevolg van cookies.

De Nachtegaal verwerkt de verstrekte persoonsgegevens tijdens een gesprek zoals IP-adres, achternaam, adres, telefoonnummer, Email en de vraag of klacht ter beantwoording. Opgeslagen conversaties voor verificatie en onderzoeksdoeleinden worden tot 7 jaar na het contact bewaard.


Algemeen
De Nachtegaal behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Wanneer u een vragen en/of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar info@nachtegaal.nl.